Przyjaciele książek

We wrześniu do wygrania:

1 x perfumy Calvin Klein Euphoria
3 x dowolna książka do 40 zł

Informacje

Stwierdziliśmy, że każdemu w pracy przyda się trochę rozrywki. Stworzyliśmy więc konkurs czytelników. Co miesiąc w „Bibliotece w Szkole” znajdziesz kod do jednorazowego wykorzystania.

By zgłosić się do losowania naqrody, zarejestruj się, zaloguj i wpisz indywidualny kod z aktualnego numeru miesięcznika „Bibliotece w Szkole” w odpowiednie pole na stronie. Kod można wykorzystać tylko raz. Póżniej możesz sprawdzić, jak poszło Ci w losowaniu. Jeżeli wygasz, skontaktujemy się poprzez e-mail. Informację o tym, ze losowanie się odbyło, znajdziesz tutaj oraz na stronie bibliotekawszkole.pl. Powodzenia!

Kontakt

konkurs@sukurs.edu.pl

Regulamin konkursu czytelników „Biblioteki w Szkole”
 • Organizatorem konkursu czytelników „Biblioteki w Szkole” jest Agencja SUKURS, ul. Gen. Zajączka 9A/C1, 01-518 Warszawa – wydawca miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Organizator może nawiązywać stałą lub doraźną współpracę z innymi podmiotami w celu sprawnego przebiegu konkursu i sponsorowania nagród. Adres poczty elektronicznej do korespondencji związanej z Konkursem: konkurs@sukurs.edu.pl
 • Udział w Konkursie nie wymaga od Uczestnika żadnych opłat na rzecz Organizatora i nie wiąże się z żadnym ryzykiem finansowym. Konkurs nie ma charakteru dochodowego dla organizatora. Jedyny aspekt materialny konkursu wiąże się z ewentualną nagrodą.
 • Konkurs odbywa się cyklicznie, a daty kolejnych edycji i terminy nadsyłania odpowiedzi publikowane są w miesięczniku „Biblioteka w Szkole”.
 • Uczestnikiem konkursu („Uczestnik”) może być pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Warunkiem uczestniczenia w każdej edycji Konkursu jest rejestracja (logowanie) na stronie www.bibliotekawszkole.pl/konkurs oraz prawidłowe wpisanie w odpowiednim terminie do opublikowanego tam formularza indywidualnego kodu cyfrowego, który znajduje się w aktualnym numerze miesięcznika „Biblioteka w Szkole”.
 • Nagroda w danej edycji konkursu jest ogłaszana w odpowiednim numerze miesięcznika „Biblioteka w Szkole” oraz na stronie www.bibliotekawszkole.pl/konkurs
 • Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną. Zawiadomienie o wygraniu zostanie wysłane do Laureata na podany przez niego adres e-mail w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia danej edycji konkursu. W przypadku nie wysłania przez Laureata odpowiedzi w ciągu 14 dni od powiadomienia go o zwycięstwie, organizator nie jest zobowiązany do dalszych powiadomień i wysyłki nagrody.
 • Nagrody do Laureatów będą wysyłane na koszt Organizatora konkursu.
 • Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu mailowego. Podanie numeru telefonu kontaktowego jest opcjonalne.
 • Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu oznacza zgodę na:
  - przetwarzanie przez Agencję Sukurs jego danych osobowych w celach komunikacyjnych, archiwalnych, statystycznych, sprawozdawczości wobec sponsorów.
  - w przypadku wygrania edycji konkursu - opublikowania jego danych (imię, nazwisko, miejscowość) w miesięczniku „Biblioteka w Szkole” oraz na stronie internetowej bibliotekawszkole.pl
 • Uczestnik Konkursu ma dostęp do swoich danych i możliwość ich edycji.